Top

GDPR a ochrana osobných údajov

Bezpečnostné projekty / Neodmietneme malé projekty a zvládneme aj veľké zákazky. Naše riešenia sú určené malým, stredným ale kľudne aj tým najväčším spoločnostiam.

Začať tu...

Zákon na ochranu osobných údajov

Problematikou bezpečnostných projektov sa naši konzultanti zaoberajú už do prvého vydania zákona NR SR 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov , cez jeho novely 90/2005, 122/2013 Z.z až k najnovšej legislatívnej úprave v zákone 84/2014 Z.z, čo je úplné znenie novely (viď zákon 136/2014) cez zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. až po GDPR...

Veľa čisiel? Nestíhate? Nie ste sami.

Ale s nami budete v obraze...

Chcem viac info... Kontaktujte nás...

Vyberáme z Blogu

Problematikou bezpečnostných projektov sa naši konzultanti zaoberajú už do prvého vydania zákona NR SR 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, cez jeho novely 90/2005, 122/2013, 84/2014 Z.z až k najnovšej legislatívnej úprave - zákon NR SR 18/2018 z.z.

Image

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

Nová legislatívna v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenie (EÚ)2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. sa začne uplatňovať dňom 25.05.2018. Podľa GDPR sú prevádzkovatelia povinní oznámiť úradu porušenia ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu a podľa možností najneskôr do 72 hodín po tom, ako sa o tom dozvedel... fyzickej osoby. viac...

Image

Súhlas so spracúvaním údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený podľa doterajšieho zákona, ktorý je v súlade s týmto zákonom alebo nariadením GDPR sa považuje za súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa predpisov účinných od 25. mája 2018, (§ 110 ods. 11 zákona č. 18/2018 Z. z.) a to za podmienky, že bola splnená informačná povinnosť voči dotknutej osobe, teda informácie podľa čl. 13 nariadenia.

Image

Bezpečnostná dokumentácia

Prevádzkovateľ má povinnosť spracúvané osobné údaje chrániť a na ten účel prijať účinné opatrenia, tak technickej, ako aj organizačnej a personálnej povahy. Preukázanie splnenia týchto opatrení prevádzkovateľ preukazuje napríklad tak, že má prijaté a zdokumentované konkrétnu dokumentáciu, napr. bezpečnostný projekt, že má pokyny, alebo poučenia, ktorými poučil a informoval zamestnancov.

Bezpečnostný projekt

Zmluva o dielo

Na realizáciu projketu sa zaviažeme zmluvne - termíny, rozsah, cenu a garancie si dohodneme dopredu

Bezpečnostná analýza

Naši analytici vycestujú priamo k Vám na prevádzku na podrobnú projektovú analýzu, vy nemusíte chodiť nikam

Zaškolenie

V rámci realizácie a odovzdania preškolíme v zmysle zákona všetky Vaše oprávnené a zodpovedné osoby

Legislatívne zmeny

Počas zmluvného vzťahu zapracujeme legislatívne zmeny alebo zmeny vyplývajúce prevádzkových pomerov

Materiály

Spracovanú dokumentáciu Vám odovzdáme v tlačenej a elektronickej verzii, urobiť zmeny je potom hračka

Záruky

Počas zmluvného vzťahu sme Vám k dizpozícii na konzultácie, poradenstvo, projektové úpravy, dodatky...

Prečo si vybrať KYBEROS Group

MYSLÍTE? Myslíte často na to, že veci robíte zložito, zdĺhavo, draho?
MY VIEME! My to za vás spravíme najlepšie, lebo to robiť vieme!

Odbornosť

Sme profíci, pri svojej práci používame overené postupy, ISO normy, každý výstup je viackrát skontrolovaný a preverený

Zákaznícky servis

Je to jednoduché a pritom tak prirodzené - našou úlohou je postarať sa o všetko tak, aby ste Vy už nemuseli

Univerzálnosť

Bezpečnostný projekt Vám vieme zabezpečiť takmer pre každé odvetvie Vašeho podnikania. Stačí sa nás len spýtať, za to nič nedáte

100% Spoľahlivosť

Našu prácu odvádzame s nadšením a nasadením, sme spoľahlivým obchodným partnerom - to tvrdia iný, opýtajte sa ich

Flexibilita

Naša prispôsobivosť a flexibilita je jedným z hlavných dôvodov, prečo si naši zákazníci znovu vyberajú práve nás a naše služby

Dobré ceny

Najlacnejšie nie je vždy najlepšie, to poznáte. Vypracujeme Vám cenovú ponuku, u nás vždy viete dopredu, na čom ste

Naše ceny

Ceny pre realizáciu a implementáciu bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov (sme platiteľmi dane z pridanej hodnoty, ceny sú uvedené bez DPH)

ZDARMA

Úkážková šablóna projektu

0
  • ZADARMO na stiahnutie
  • Voľné k vlastnému použitiu
  • Bez konzultačnej podpory
Kontaktujte nás...

CENOVOU PONUKOU

Realizácia projketu na mieru

od99
  • Na základe cenovej ponuky
  • Zmluvná zákazková realizácia
  • S plnou konzultačnou podporou
Kontaktujte nás...

Šablóna bezpečnostného projektu obsahuje...

Naviac v cene konzultácie emailom a telefonicky počas 3 mesiacov
viac ako 25 predpripravených dokumentov
Viac ako 5500 riadkov relevantného odborného textu
Kontaktujte nás...

Naše ďalšie projekty a zákazníci

Sme IT firma, venujeme sa počítačovej bezpečnosti, vývoju informačných systémov, školeniam, ...

Literama.sk

Literama.sk

KYBEROS Group

Implementácia eshopu a bezpečnostného projektu internetového kníhkupectva Literama.sk

EOS

ZAN Group s.r.o.

Dlhodobá spolupráca so ZAN Group pri technických riešeniach. EOS - online objednávkový systém.

Data processing

OVB Allfinanz Slovensko

Zákazkové spracovanie dát, skladový a objednávkový systém, moduly intranetu, systém jednotného prihlasovania SSO a ďalšie...

WEB hosting

HD Shop

Web hosting, email hosting, služby podpory a poradenstva, podpora prevádzky elektro e-shopu.

Web prezentácie

Gažovič Projekty

Web design, DNS a hostingové služby, zákaznícka podpora.

TECH Pro

KYBEROS Group

B2B webapp - vlastný vývoj online informačného systému pre podporu technickej výroby a predaja.